STOWARZYSZENIE POLSKICH HIGIENISTEK STOMATOLOGICZNYCH
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 3 (51)/2018:111-113
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/3/111
ISSN 1895-6920  
Kaczmarska D 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 3 (51)/2018:114-119
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/3/114
ISSN 1895-6920  
Ostrowska K, Brogan D, Pyrlik-Repczuk P 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 3 (51)/2018:120-128
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/3/120
ISSN 1895-6920  
Gabrić D 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 3 (51)/2018:129-133
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/3/129
ISSN 1895-6920  
Kryspin K, Włodarczyk A 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 3 (51)/2018:134-139
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/3/134
ISSN 1895-6920  
Porodzińska A, Włodarczyk A 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 3 (51)/2018:140-142
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/3/140
ISSN 1895-6920  
Skomro P et al. 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 3 (51)/2018:143-151
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/3/143
ISSN 1895-6920  
Mintzberg–Wachowicz P 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

SPRAWOZDANIE
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 3 (51)/2018:152
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/3/152
ISSN 1895-6920  
Spyrka A 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

SPRAWOZDANIE
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 3 (51)/2018:153
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/3/153
ISSN 1895-6920  
 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

TEST WIEDZY
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 3 (51)/2018:154-157
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/3/154
ISSN 1895-6920  
 

Streszczenie Pełna wersja artykułu