STOWARZYSZENIE POLSKICH HIGIENISTEK STOMATOLOGICZNYCH
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 1 (49)/2018:3
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/1/3
ISSN 1895-6920  
Kaczmarska D

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 1 (49)/2018:5-11
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/1/5
ISSN 1895-6920  
Turyła K

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 1 (49)/2018:12-16
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/1/12
ISSN 1895-6920  
Skomro P et al. 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 1 (49)/2018:17-20
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/1/17
ISSN 1895-6920  
Zawidzka D, Wallas M, Doniec-Zawidzka I 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 1 (49)/2018:21-25
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/1/21
ISSN 1895-6920  
Koberska A, Ostrowska K

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 1 (49)/2018:26-31
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/1/26
ISSN 1895-6920  
Kopciewicz-Kozicka K 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 1 (49)/2018:32-33
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/1/32
ISSN 1895-6920  
 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 1 (49)/2018:34-37
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/1/34
ISSN 1895-6920 

Wojciechowski J et al.

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 1 (49)/2018:38-43
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/1/38
ISSN 1895-6920  
Skorus M, Fischer P 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

OPIS PRZYPADKU
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 1 (49)/2018:44-48
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/1/44
ISSN 1895-6920  
Rahnama M et al. 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

TEST WIEDZY
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 1 (49)/2018:49-52
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/1/49
ISSN 1895-6920  
 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

SPRAWOZDANIE
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 1 (49)/2018:53
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/1/53
ISSN 1895-6920  
 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

SPRAWOZDANIE
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 1 (49)/2018:54
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/1/54
ISSN 1895-6920  
 

Streszczenie Pełna wersja artykułu