Asystentka i Higienistka Stomatologiczna nr 4/2018 (52)

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 4 (52)/2018:163-167
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/4/163
ISSN 1895-6920  
Strzelecka P et al. 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 4 (52)/2018:168-170
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/4/168
ISSN 1895-6920  
Pawelczyk-Madalińska M 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 4 (52)/2018:171-175
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/4/171
ISSN 1895-6920  
Koc P, Włodarczyk A 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 4 (52)/2018:176-180
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/4/176
ISSN 1895-6920  
Rowland K 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 4 (52)/2018:181-183
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/4/181
ISSN 1895-6920  
Revitt G 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 4 (52)/2018:184-186
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/4/184
ISSN 1895-6920  
Kopciewicz-Kozicka K 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 4 (52)/2018:187-193
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/4/187
ISSN 1895-6920  
Pelletier L 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 4 (52)/2018:194-198
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/4/194
ISSN 1895-6920  
Mintzberg–Wachowicz P 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 4 (52)/2018:199-205
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/4/199
ISSN 1895-6920  
Grzegocka et. al. 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 4 (52)/2018:206-207
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/4/206
ISSN 1895-6920  
Ostrowska K 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

SPRAWOZDANIE
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 4 (52)/2018:208-209
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/4/208
ISSN 1895-6920  
 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

TEST WIEDZY 
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 13; Numer/Number 4 (52)/2018:210-213
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2018/4/210
ISSN 1895-6920  
 

Streszczenie Pełna wersja artykułu