Asystentka i Higienistka Stomatologiczna nr 1/2019 (53)

STOWARZYSZENIE POLSKICH HIGIENISTEK STOMATOLOGICZNYCH
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 14; Numer/Number 1(53)/2019:3-5
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2019/1/3
ISSN 1895-6920  
Kaczmarska D 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 14; Numer/Number 1(53)/2019:6-13
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2019/1/6
ISSN 1895-6920  
Grzegocka M et al. 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 14; Numer/Number 1(53)/2019:14-18
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2019/1/14
ISSN 1895-6920  
Rochford D. 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 14; Numer/Number 1(53)/2019:19-25
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2019/1/19
ISSN 1895-6920  
Kubala E et al. 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 14; Numer/Number 1(53)/2019:26-30
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2019/1/26
ISSN 1895-6920  
Mintzberg–Wachowicz P 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 14; Numer/Number 1(53)/2019:31-35
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2019/1/31
ISSN 1895-6920  

Kula Z, Pąsiek B. 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 14; Numer/Number 1(53)/2019:36-38
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2019/1/36
ISSN 1895-6920 

Moch M.

 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 14; Numer/Number 1(53)/2019:39-42
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2019/1/39
ISSN 1895-6920  
Kopciewicz-Kozicka K .

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA ORYGINALNA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 14; Numer/Number 1(53)/2019:43-49
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2019/1/43
ISSN 1895-6920  
Grzyśka D.

Streszczenie Pełna wersja artykułu

SPRAWOZDANIE
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 14; Numer/Number 1(53)/2019:50-52
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2019/1/50
ISSN 1895-6920  
 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

TEST WIEDZY 
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 14; Numer/Number 1 (53)/2019:53-56
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2019/1/53
ISSN 1895-6920  
 

Streszczenie Pełna wersja artykułu