Asystentka i Higienistka Stomatologiczna nr 4/2017 (48)

STOWARZYSZENIE POLSKICH HIGIENISTEK STOMATOLOGICZNYCH
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 12; Numer/Number 4 (48)/2017:170-171
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2017/4/170
ISSN 1895-6920  
Kaczmarska D 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 12; Numer/Number 4 (48)/2017:172-175
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2017/4/172
ISSN 1895-6920  
Koc P, Włodarczyk A 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 12; Numer/Number 4 (48)/2017:176-182
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2017/4/176
ISSN 1895-6920  
Barć W et al. 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 12; Numer/Number 4 (48)/2017:183-185
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2017/4/183
ISSN 1895-6920  
Kula Z 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 12; Numer/Number 4 (48)/2017:186-188
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2017/4/186
ISSN 1895-6920  
Kopciewicz-Kozicka K 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 12; Numer/Number 4 (48)/2017:189-193
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2017/4/189
ISSN 1895-6920  
Lihs A, Włodarczyk A 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 12; Numer/Number 4 (48)/2017:194-199
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2017/4/194
ISSN 1895-6920  
Neumann A, Włodarczyk A 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 12; Numer/Number 4 (48)/2017:200-203
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2017/4/200
ISSN 1895-6920  
Kula Z 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

OPIS PRZYPADKU
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 12; Numer/Number 4 (48)/2017:204-209
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2017/4/204
ISSN 1895-6920  
Kubala E et al. 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

OPIS PRZYPADKU
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 12; Numer/Number 4 (48)/2017:210-213
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2017/4/210
ISSN 1895-6920  
Olek T, Chmiel J, Duniewska-Olek A 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

TEST WIEDZY
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 12; Numer/Number 4 (48)/2017:214-217
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2017/4/214
ISSN 1895-6920  
 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

WYDARZENIA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 12; Numer/Number 4 (48)/2017:218
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2017/4/218
ISSN 1895-6920  
 

Streszczenie Pełna wersja artykułu