Asystentka i Higienistka Stomatologiczna nr 3/2019 (55)

POLSKIE STOWARZYSZENIE HIGIENISTEK DENTYSTYCZNYCH

ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 14; Numer/Number 3(55)/2019:117-118
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2019/3/117
ISSN 1895-6920  
Kaczmarska D.

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 14; Numer/Number 3(55)/2019:119-123
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2019/3/119
ISSN 1895-6920  
Rozmarynowska D, Grzech-Leśniak K. 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 14; Numer/Number 3(55)/2019:124-130
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2019/3/124
ISSN 1895-6920  

Grzyśka D et al. 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 14; Numer/Number 3(55)/2019:131-135
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2019/3/131
ISSN 1895-6920  
Strzelecka P et al. 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 14; Numer/Number 3(55)/2019:136-139
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2019/3/136
ISSN 1895-6920  
Jamróz-Wilkońska L, Wilkoński W. 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 14; Numer/Number 3(55)/2019:140-145
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2019/3/140
ISSN 1895-6920  

Kubala E et al. 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 14; Numer/Number 3(55)/2019:146-149
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2019/3/146
ISSN 1895-6920  

Fischer M, Fischer P. 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 14; Numer/Number 3(55)/2019:150-154
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2019/3/150
ISSN 1895-6920  
Pąsiek B, Kula Z. 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

PRACA POGLĄDOWA
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 14; Numer/Number 3(55)/2019:155-158
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2019/3/155
ISSN 1895-6920  
Mintzberg–Wachowicz P. 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

SPRAWOZDANIE
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 14; Numer/Number 3(55)/2019:159-161
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2019/3/159
ISSN 1895-6920  
 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

SPRAWOZDANIE
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 14; Numer/Number 3(55)/2019:162-164
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2019/3/162
ISSN 1895-6920  
 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

SPRAWOZDANIE
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 14; Numer/Number 3(55)/2019:165
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2019/3/165
ISSN 1895-6920  
Walczak A. 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

SPRAWOZDANIE
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 14; Numer/Number 3(55)/2019:166
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2019/3/166
ISSN 1895-6920  
Walczak A. 

Streszczenie Pełna wersja artykułu

TEST WIEDZY
ASYST HIG STOMATOL
Tom/Volume 14; Numer/Number 3(55)/2019:167-170
E-ISSN 2392-1854    ID ART. 2019/3/167
ISSN 1895-6920  
 

Streszczenie Pełna wersja artykułu